icon icon icon

TP.HCM: Nhà ở riêng lẻ chỉ được xây 01 tầng hầm

Đăng bởi CÔNG TY TNHH ĐÁ CẮT ĐÁ MÀI VIỆT vào lúc 20/06/2024

Theo UBND TP.HCM, đề xuất này là giải pháp quản lý tạm thời trong thời gian tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM vừa trình UBND thành phố dự thảo nội dung gửi Bộ Xây dựng để báo cáo, đề xuất về tình hình quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị.

Theo dự thảo, việc cấp phép xây dựng công trình có tầng hầm giai đoạn trước đây chủ yếu căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng công trình tầng hầm, Nghị định 39/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Hiện nay, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã đưa nội dung quy hoạch không gian ngầm vào, nhưng chỉ mới ở giai đoạn hoàn thiện.

Thống kê từ thực tế giai đoạn năm 2004 đến quý 1/2024, trên địa bàn TP.HCM đã cấp giấy phép 1.600 công trình xây dựng có tầng hầm (riêng quận 1 là 642 công trình) cho các công trình công cộng, trung tâm thương mại, công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư, nhà ở riêng lẻ...

Điều này cho thấy ngoài nhu cầu xây dựng tầng hầm tại các khu trung tâm thương mại, công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, các dự án đầu tư thì người dân có nhu cầu xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ có tầng hầm là rất lớn, đặc biệt là quận trung tâm. 

Vì vậy, UBND TP.HCM đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc liên quan đến xây dựng công trình có tầng hầm và quản lý không gian xây dựng ngầm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong thời gian tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm, UBND TP.HCM đề xuất đối với các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân cho phép xây (tối đa) 01 tầng hầm để xe hoặc kỹ thuật (không bố trí phòng để ở và chức năng khác).

Đối với các dự án đầu tư công trình xây dựng (thuộc trường hợp phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng), cho phép các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được thẩm định, phê duyệt (tối đa) 01 tầng hầm trên cơ sở có ý kiến thống nhất của các sở ngành liên quan.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình từ 02 tầng hầm trở lên, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng phải phù hợp với quy định quản lý quy hoạch không gian ngầm của đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 hoặc đồ án quy hoạch chung xây dựng không gian ngầm TP.HCM được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nghị định số 39/2010.

Riêng các dự án đầu tư xây dựng công trình có tầng hầm mang tính cấp bách, UBND TP.HCM đề xuất cho phép điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 (điều chỉnh tổng thể, cục bộ hoặc bổ sung nội dung quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị) làm cơ sở lập quy hoạch chỉ tiết tỉ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng.

Đề xuất trên của UBND TP.HCM là giải pháp quản lý tạm thời trong thời gian tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm.

 

Nguồn: https://vneconomy.vn/tp-hcm-nha-o-rieng-le-chi-duoc-xay-01-tang-ham.htm

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: