icon icon icon

Tổng Bí thư: Làm tốt hơn nữa quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị

Đăng bởi CÔNG TY TNHH ĐÁ CẮT ĐÁ MÀI VIỆT vào lúc 16/04/2024

Tổng Bí thư: Làm tốt hơn nữa quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị

Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chỉ đạo này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại buổi gặp mặt, chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 7/2.

Tổng Bí thư nhận định, năm Giáp Thìn 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Theo Tổng Bí thư, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải có quyết tâm cao, ý chí lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư nhấn mạnh là tiếp tục chuẩn bị tích cực cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031; xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững, cũng là nhiệm vụ quan trọng được Tổng Bí thư nêu rõ.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập cần tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ; bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống của Nhân dân.

Cùng với những nhiệm vụ này, Tổng Bí thư quán triệt triển khai toàn diện và đồng bộ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

"Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của chúng ta là khắc phục bằng được mọi khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chăm lo đời sống Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở nơi biên giới, biển, đảo; chăm lo và tạo điều kiện để Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh", Tổng Bí thư khẳng định.

Để thực hiện được những phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, Tổng Bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tăng cường đoàn kết; đã đoàn kết rồi, càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi, càng quyết tâm cao hơn nữa; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành kết quả hiện thực.     

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư cũng điểm lại những kết quả và thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm Quý Mão 2023.

Cụ thể, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các chỉ số đổi mới sáng tạo, thương hiệu quốc gia đều tăng..., các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, việc triển khai, thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh. Văn hóa, xã hội có bước phát triển đột phá, tiến bộ mới; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Cũng theo nhận định của Tổng Bí thư, công tác giảm nghèo, chính sách ưu đãi đối với người có công, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Hoạt động đối ngoại diễn ra dồn dập, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, góp phần củng cố và nâng cao vai trò, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, là điểm sáng nổi bật của năm 2023.

Người đứng đầu Đảng cũng cho rằng, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan đảng, Nhà nước; công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng theo đúng quy định, quy trình.

Việc này, theo Tổng Bí thư, góp phần ổn định tổ chức, bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội.

"Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thế và lực mới của đất nước tiếp tục được nâng cao", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Nguồn: https://vtcnews.vn/tong-bi-thu-lam-tot-hon-nua-quy-hoach-ban-chap-hanh-trung-uong-bo-chinh-tri-ar852375.html

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: