icon icon icon

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Đăng bởi CÔNG TY TNHH ĐÁ CẮT ĐÁ MÀI VIỆT vào lúc 22/11/2023

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Kinhtedothi – Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cân nhắc nâng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng mỗi năm một tháng lương để bổ sung quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian dài.

Đây là đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bộ LĐTB&XH khi tham gia ý kiến đối với kiến nghị của các Hiệp hội DN về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo đó, đối với đề xuất của các Hiệp hội DN về giảm tỷ lệ giảm trừ do người lao động nghỉ hưu sớm trước tuổi từ 2%/năm xuống 1%/năm, Bảo hiểm xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hết sức cân nhắc vì lý do:

+Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa của Việt Nam là 75% tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam. Như vậy, tỷ lệ tích lũy (tỷ lệ hưởng lương hưu tương ứng với một năm đóng bảo hiểm xã hội) của Việt Nam hiện nay bình quân là 2,14% đối với nam và 2,5% đối với nữ.

Khi người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định, thời gian đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội ít đi do dừng đóng sớm trước tuổi trong khi thời gian hưởng từ quỹ tăng lên (trước khi đến tuổi) thì việc áp dụng tỷ lệ giảm trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu sớm vẫn ít hơn tỷ lệ tích lũy nếu phải đóng thêm một năm. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi cũng là tạo điều kiện cho người nghỉ hưu bị giảm trừ không nhiều.

 

Skip in 02...

Hơn nữa, việc giảm trừ tỷ lệ 2% cũng là một trong những quy định để khuyến khích người lao động tiếp tục làm việc, tạo thu nhập và tham gia bảo hiểm xã hội, để mỗi năm đóng tiếp tục được tăng tỷ lệ tích lũy cao hơn.

Về đề xuất “người lao động đủ tuổi nghỉ hưu sớm (tối đa 05 tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu) được về hưu ngay và hưởng tỷ lệ 75%; về ý kiến bù trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thời gian đạt tỷ lệ 75% mà nghỉ hưu: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng việc thiết kế các chế độ đã được đánh giá thận trọng, có tác động trực tiếp đến cân đối Quỹ Hưu trí – tử tuất trong trung và dài hạn. Vì thế, nếu thay đổi sẽ gây nguy cơ rủi ro đến tính bền vững của quỹ.

Đối với trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cân nhắc nâng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng mỗi năm một tháng lương để bổ sung quyền lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian dài.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau độ tuổi nghỉ hưu cao hơn số năm tương ứng cho tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

 

 

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/tang-muc-tro-cap-mot-lan-khi-nghi-huu.html

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: