icon icon icon

Phú Yên: Quy hoạch danh thắng Gành Đá Đĩa hơn 808 ha

Đăng bởi CÔNG TY TNHH ĐÁ CẮT ĐÁ MÀI VIỆT vào lúc 05/12/2023

Phú Yên: Quy hoạch danh thắng Gành Đá Đĩa hơn 808 ha

 

Gành Đá Đĩa, Phú Yên. Ảnh: Vinwonder
Gành Đá Đĩa, Phú Yên. Ảnh: Vinwonder

 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 4/12/2023 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Phạm vi lập quy hoạch gồm 808,89 ha(không bao gồm diện tích khoanh vùng bảo vệ của danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa), thuộc Phân khu 9, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa và không gian cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái xung quanh; các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan môi trường và tài liệu, hiện vật liên quan.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm nhận diện đầy đủ giá trị và bảo tồn các giá trị đặc sắc về địa chất của danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa; bảo vệ tài nguyên mặt nước, đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo và di sản văn hóa của cộng đồng trong khu vực; hoàn thiện hệ thống hồ sơ, dữ liệu làm cơ sở chuyển đổi số và tự động hóa trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Đưa danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Phú Yên, vùng Nam Trung Bộ và cả nước, kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh khác tại địa phương hình thành chuỗi sản phẩm du lịch.

Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn các giá trị của danh thắng và di sản văn hóa truyền thống của khu vực, đồng thời xác định ranh giới bảo vệ danh lam thắng cảnh làm cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ, xác định các khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bố trí hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh.

Quy hoạch sẽ là cơ sở pháp lý để thu hút nguồn lực đầu tư, quản lý và bảo vệ danh lam thắng cảnh và các di sản trong khu vực; lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần về bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh; xây dựng các quy định để quản lý, kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực danh lam thắng cảnh và các khu vực lân cận, phù hợp với quy hoạch được duyệt và quy hoạch khác có liên quan.

 

Nguồn: https://mekongasean.vn/phu-yen-quy-hoach-danh-thang-ganh-da-dia-hon-808-ha-post29794.html

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: