icon icon icon

Luật kinh doanh mới có gì bất lợi cho chủ đầu tư?

Đăng bởi CÔNG TY TNHH ĐÁ CẮT ĐÁ MÀI VIỆT vào lúc 29/01/2024

Luật kinh doanh mới có gì bất lợi cho chủ đầu tư?

Visrating - đơn vị xếp hạng tín nhiệm có vốn của Moody’s - vừa công bố báo cáo cập nhật ngành bất động sản ở Việt Nam.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
Ảnh minh họa: Internet 

Theo đó, chuyên gia phân tích Visrating đánh giá Luật Kinh doanh bất động sản 2023 mới sẽ hạn chế việc các chủ đầu tư lạm dụng đòn bẩy và bảo vệ quyền lợi của người mua nhà trong giai đoạn phát triển dự án. Khi nguồn vốn cho các dự án mới được huy động một cách thận trọng, tâm lý người mua nhà sẽ được củng cố để thúc đẩy các giao dịch và tạo dòng tiền ổn định cho các chủ đầu tư.

Cụ thể, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 yêu cầu Chính phủ quy định tỉ lệ nợ (vay và trái phiếu) trên tổng vốn chủ sở hữu. Các chủ đầu tư có đòn bẩy cao sắp tới sẽ phải điều chỉnh theo điều kiện mới.

Ngoài ra, người mua nhà sẽ được hưởng lợi từ yêu cầu pháp lý mới áp dụng cho các chủ đầu tư như phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai trước khi thương mại hóa, cung cấp cho người mua nhà thư bảo lãnh ngân hàng và giới hạn tiền đặt cọc trả trước ở mức 5% giá nhà.

 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/luat-kinh-doanh-moi-co-gi-bat-loi-cho-chu-dau-tu-763232

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: