icon icon icon

Hôm nay 6/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn lĩnh vực Văn hóa - thể thao và du lịch, họp riêng về công tác nhân sự

Đăng bởi CÔNG TY TNHH ĐÁ CẮT ĐÁ MÀI VIỆT vào lúc 06/06/2024

Hôm nay 6/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn lĩnh vực Văn hóa - thể thao và du lịch, họp riêng về công tác nhân sự

Hôm nay 6/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn lĩnh vực Văn hóa - thể thao và du lịch, họp riêng về công tác nhân sự, thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Hôm nay 6/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn lĩnh vực Văn hóa - thể thao và du lịch, họp riêng về công tác nhân sự
Các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn lĩnh vực Văn hóa - thể thao và du lịch, họp riêng về công tác nhân sự.

Dự kiến, buổi sángQuốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand dạo bộ Hồ Gươm, thưởng thức bánh Pavlova, cà phê nâu Thủy TạBộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand dạo bộ Hồ Gươm, thưởng thức bánh Pavlova, cà phê nâu Thủy Tạ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ làm rõ một số vấn đề thuộc 4 nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn.

Sau đó, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự;

Buổi chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Hôm qua ngày 5/6, các đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp tục trả lời Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Công thương.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

* Phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại phiên chất vấn đã có 34 ý kiến đại biểu Quốc hội chất vấn, 6 ý kiến đại biểu Quốc hội tranh luận.

Bộ trưởng Bộ Công thương đã trả lời cơ bản đầy đủ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Qua phiên chất vấn, đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương, các bộ có liên quan thực hiện các giải pháp đã đề ra, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện pháp luật liên quan đến thương mại điện tử và bảo vệ người tiêu dùng.

Thứ hai, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường quốc tế gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Thứ ba, nghiên cứu, xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035; phát triển các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án quy mô lớn tại Việt Nam, từng bước mở rộng ra thị trường nước ngoài để tận dụng các FTA đã ký kết.

* Phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ ba, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại phiên chất vấn đã có 34 ý kiến đại biểu Quốc hội chất vấn, 1 ý kiến đại biểu Quốc hội tranh luận. Câu hỏi chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội rất cụ thể, bám sát nội dung chất vấn.

Tổng Kiểm toán Nhà nước lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, trả lời ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục, đi thẳng vào các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra.

Qua phiên chất vấn, đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, có những giải pháp hiệu quả để khắc phục những bất cập, tập trung vào các vấn đề trọng tâm.

Một là, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, tập trung kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là những vấn đề dư luận xã hội, đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đặc biệt là chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán. Tiếp tục chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương để hạn chế trùng lặp, chồng chéo ngay từ khâu xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm toán hằng năm.

Hai là, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các trường hợp chậm hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Nghiên cứu cơ chế xử lý chung đối với các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán.

Theo chương trình dự kiến, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 4-6/6), tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kiểm toán, Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Nguồn: https://baoquocte.vn/hom-nay-66-quoc-hoi-tiep-tuc-chat-van-linh-vuc-van-hoa-the-thao-va-du-lich-hop-rieng-ve-cong-tac-nhan-su-273933.html#google_vignette

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: