icon icon icon

Căn cước điện tử là gì?

Đăng bởi CÔNG TY TNHH ĐÁ CẮT ĐÁ MÀI VIỆT vào lúc 01/12/2023

Căn cước điện tử là gì?

 

(PLO)- Căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước...

 

Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập (Theo khoản 15 Điều 3 Luật Căn cước).

 

IMG_0545.jpeg
Tương tự căn cước công dân điện tử, căn cước điện tử cũng thể hiện qua tài khoản định danh điện tử. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo Điều 31 Luật Căn cước, mỗi công dân chỉ có 1 căn cước điện tử.

Thông tin trong căn cước điện tử bao gồm thông tin của công dân trong CSDL quốc gia về dân cư (Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Số định danh cá nhân; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán…); Thông tin nhân dạng; Thông tin sinh trắc học (ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói); Nghề nghiệp; Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước (Thẻ BHYT, sổ BHXH, GPLX, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn…).

Ngoài ra, thông tin trong căn cước điện tử còn có thông tin được xác thực từ CSDL quốc gia và CSDL chuyên ngành theo đề nghị của công dân.

Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và thực hiện các giao dịch, hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

Giá trị sử dụng của căn cước điện tử, căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó (Điều 34 Luật Căn cước).

 

 

Nguồn: https://plo.vn/can-cuoc-dien-tu-la-gi-post764310.html

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: